force Nose and ear piercing

by Devi
(chennai)

en peru devi na college padikkum pothu en friends ellarum enna mukuthi potuka sonnanga so nanum ok sollitu oru nal nan kataiku poi mukuthi poten enga amma enaku mukuthi nalla iruku nu sonnaga apram en marriage ku en athai enna rettai mukuthi apram ala kathu(2nd ear piercing) kutha sonnaga na venam oru mukuthi pothum nu sonnen ana avanga na sollratha kekala enga amma kita sonnaga so athanala na vera vali illama ok sonnen oru nal yenga vettuku asari vantharu yenaku mukku kuthi mookuthi apram ala kathu potu vettaru na yen face ya mirror la pathen yenaku 2nd earing super a irunchu en athi yum nalla irukunu sonnaga

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Share your nose piercing story!.


Join Us at Facebook!