இந்தியாவில் பிச்சை எடுக்கும் பெண்களின் மூக்கில் கூட சின்னதாக ஒரு தங்க மூக்குத்தி மின்னுவதைப் பார்க்கலாம் – சீனப் பத்திரிக்கை

by jen
(USA)

இந்தியாவில் பிச்சை எடுக்கும் பெண்களின் மூக்கில் கூட சின்னதாக ஒரு தங்க மூக்குத்தி மின்னுவதைப் பார்க்கலாம் – சீனப் பத்திரிக்கை

இந்தியாவில் தங்கத்தைக்கொண்டாடி வருகிறார்கள். அங்கு தங்கத் திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. பிச்சை எடுக்கும் பெண்கள் கூட சின்னதாக ஒரு தங்க மூக்குத்தியைக் குத்தியிரு ப்பார்கள் என்று எழுதியுள்ளது சீனப் பத்திரிக்கை ஒன்று.
இந்தியர்களின் தங்க மோகம் குறித்துசீனாவைச் சேர்ந்த பீப்பி ள்ஸ் டெய்லி அரசாங்க நாளிதழ் கட்டுரை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் தங்கத்தை எப்படியெல் லாம் இந்தியர்கள் கொண்டாடுகின் றனர் என்று கூறியுள்ளனர்.
அந்த செய்தி…
இந்தியப் பெண்கள் தங்க நகை இல்லாமல் வெளியில் செல்வதில் லை. தங்கத்தோடு போடாமல் எ ப் பெண்ணையும் பார்க்க முடியா து. தங்க மூக்குத்தியாவது அணி ந்துதான் அவர்களைப்பார்க்க முடியும். சாலைகளில் பிச்சை எடுக்கும் பெண்கள்கூட சின்னதா க ஒரு தங்க மூக்குத்தி அணிந்தி ருப்பதைப் பார்க்கலாம். இந்தியர் களின் கருமையான நிறம் தங்க த்தை எடுப்பாக்கிக் காட்டுவது அவர்களின் தங்க மோகத்திற்கு க் காரணமாக இருக்கலாம்.
இந்திய அரசு பேப்பர் கோல்டு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதற்கு இந்திய மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. இதன் மூ லம் இந்தியர்களின் தங்க மோக த்தை உணர்ந்து கொள்ளலாம்.


இந்தியாவில் பெண்கள் நகை அணியாமல் வெளியே போவது சரியல்ல என்ற கருத்துள்ளது. இந்தியர்கள் பெரும்பாலும் தங் க நகைகளைத்தான் அதிகம் விரும்புகிறார்கள் அணிகிறார் கள். இந்தியப்பெண்களைப் பொ றுத்தவரை தங்கத்தோடு, தங்க மூக்குத்தி, நெக்லஸ், மோதிரம் போன்றவற்றை அதிகம் அணிகி றார்கள். இவை இல்லாமல் எந்தப்பெண்ணையும் பார்க்க முடியாது.


பிச்சை எடுக்கும் பெண்களின் மூக்கில் கூட சின்னதாக ஒரு தங்க மூக்குத்தி மின்னுவதைப் பார்க் கலாம்.
இந்தியாவில் ஆண்களும் கூட பெரிய அளவில் நகைகளை அணிகிறார்கள். மோதிரம், கழுத்தில் செயின் போன்றவை ஆண்கள் பொதுவாக அணியு ம் தங்க நகைகள் ஆகும்.
இந்தியாவில் மகள்களுக்கு தங்க நகைகளை சேர்த்து வைப்பதில் தாய்மார்கள் கவனம் காட்டு கிறார்கள். இதை அவர்கள் பெண்ணுக்குச் சேர்த்து வைக்கும் சீதன மாக, வரதட்சணையாக பார்க்கிறார்கள். மகள்களை அழகுபடுத்திப் பார்ப்பது மட்டுமல்லாமல், பெண் ணுக்குத் தாங்கள் கொடுக்கும் சொத்தாகவும் பார்க்கிறார்கள்.


இப்படி இந்தியர்களிடையே ந கை மோகம் அதிகம் இருப்பதால் தான் நகைக் கடைகளும் அதிக ம் உள்ளன. சிறிய நகராக இருந் தாலும் சரி , பெரிய நகராக இருந் தாலும் நகைக்கடைகள் இல்லா த ஊரே கிடையாது. நகைள் அதிகம் விற்பனை ஆவதால்தான் இந்தியாவில் உள்ள நகைக் கடை கள் பிரமாண்டமாகவும், விளக்கொளியில் ஜொலித்த படியும் காட்சி தருகின்றன என்று அந்த செய்தி கூறுகிறது.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Comments Tamil.

Vote for the Best Nose Piercing Pictures!

Comments

What you think?

What Other Visitors Have Said

Click below to see contributions from other visitors to this page...

can we get good quality nose rings walmart 
Can we get good quality nose rings from Walmart? Is it all the nose rings made in China?

Nose piercing 
Plz if u dont want to upload fotos then upload only foto of pierced nose by editing the main foto....

Gold pen through my septum Not rated yet
Here is a picture of my septum.

Pls upload fotos Not rated yet
Plz ipload fotos....I feels these stores pf nose piercing on both sides are fake unless I see the fotos.... # plz upload fotos and share

Nose stud for my husband Not rated yet
Fantastic story. As a mature aged couple my wife has worn a nose stud for many years but recently said she wanted to get more piercing but also really …

เจาะจมูก Not rated yet
เทรนด์เจาะจมูกนี่ถือเป็นอีกลุคที่เปรี้ยวแซ่บมากเลยนะคะ สาว ๆ สายฮิปต้องลองแล้วล่ะ สำหรับการใส่จิวที่นิยมก็จะมีทั้งแบบที่ใส่เป็นห่วงข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่ …

Pierced my own nose Not rated yet
I have always been fascinated by the idea of something going through my skin. When I was about 13 I pierced my left ear. The feeling was fantastic. …

Visible septum ring Not rated yet
Two years ago i gave in to my husbands wishes and got a septum ring. He wanted me to get the ring so it could not be hidden. I was a bit shy at first but …

I pierced myself Not rated yet
I am 40 years male, from Jorhat Assam. In the year 1997, I was 17 years old, reading in class 11. For the 1st time I saw a girl in my class with septum …

Nose stud for my husband Not rated yet
I have been harassing my husband to get a nose piercing for years. For his 50th I pleaded again saying I have waited for so long. So for a trial I took …

Rettai mookuthi Not rated yet
Enaku mookuthi romba bidikum anal enka vittil yarum mooku kuthavillai. Nan 10th vidumurail ammavidam kenji enaku mookuthi boda sonnen avarkal nanea innum …

Rettai mookuthi Not rated yet
Enaku mookuthi romba bidikum anal enka vittil yarum mooku kuthavillai. Nan 10th vidumurail ammavidam kenji enaku mookuthi boda sonnen avarkal nanea innum …

Her wish to nose pierce Not rated yet
My wife has been asking me to get my nose pierced ever since I retired. I agreed to get it done soon but Now has particular likings and has said she wants …

Click here to write your own.


Nose Piercings Gallery

Subscribe to our Nose Piercing YouTube Channel! Like & Share! 

Stunning Videos of Girls with Nose Piercings!

Recent Articles

 1. Nitrile examination Disposable Gloves in Thailand

  Apr 10, 21 11:06 AM

  Nitrile Disposable Gloves Advantages High Rating for Chemical-Resistance Excellent Protection Against Viruses, Pathogens, and Bacteria Keeps the Hands

  Read More

 2. Nitrile Powder-free Gloves vs Nitrile Powdered Gloves

  Apr 08, 21 11:44 AM

  Powder-free gloves can be more expensive due to the process that needs to be done to remove the powder coating from the glove. However, gloves that are

  Read More

 3. Safety of COVID-19 vaccines – what we need to know

  Apr 01, 21 09:54 PM

  Safety of COVID-19 vaccines – what we need to know

  Read More

 4. Forced Piercing

  Mar 31, 21 02:46 AM

  I grew up in Britain and I am a regular white girl, my husband is from Bangladesh. The only piercings I had was one in each ear and I never thought about

  Read More

 5. טיפול לאחר פירסינג באף; כיצד לנקות את פירסינג האף שלך

  Mar 25, 21 11:29 PM

  טיפול לאחר פירסינג באף; כיצד לנקות את פירסינג האף שלך

  Read More

 6. Neuspiercing nazorg; Hoe u uw neuspiercing reinigt

  Mar 25, 21 12:36 PM

  Neuspiercing nazorg; Hoe u uw neuspiercing reinigt

  Read More

 7. Come Mantenere Pulito il Piercing al Naso

  Mar 25, 21 12:55 AM

  Come Mantenere Pulito il Piercing al Naso

  Read More

 8. how i convinced my parents to let me get my nose pierced at 13.

  Mar 10, 21 11:43 PM

  i´ve wanted a nose piercing for a long time before i actually got it pierced. literally since i was 10, i was interested in it. i started asking my mom

  Read More

 9. how i convinced my parents to let me get my nose pierced at 13.

  Mar 10, 21 11:39 PM

  i´ve wanted a nose piercing for a long time before i actually got it pierced. literally since i was 10, i was interested in it. i started asking my mom

  Read More

 10. I am a rettai mookkuthi mami now

  Feb 22, 21 10:14 AM

  Hi, my name is Vidya. We belong to the Brahmin Iyengar community. I am 48 and married since 25 years.My husband is 55 years and we have a daughter who

  Read More

 11. I was pierced forcefully by husband on wedding night

  Feb 22, 21 10:12 AM

  Hi , I am Reema Das Yadav. We had intercaste marriage .me benagli , husband from bihar.i asked before marriage if nose piercing and tattoo is compulsory

  Read More

 12. Nitrile Examination Gloves

  Feb 06, 21 08:36 PM

  Nitrile Examination Gloves are a disposable glove intended for medical purposes that are worn on the examiner’s hand to prevent contamination between the patient and examiner.

  Read More

 13. Nose piercings - Information and Unique Design

  Feb 03, 21 09:56 PM

  Our nose piercings bring uniqueness and pride to you. Discover new nose piercing insights on healing, infections and proper care.

  Read More

 14. Best Metal for Nose Ring - Things you should know!

  Feb 03, 21 07:52 AM

  Best metal for nose ring

  Read More

 15. How to care for yourself at home with coronavirus?

  Jan 20, 21 11:59 AM

  How to care for yourself at home with coronavirus?

  Read More

 16. How safe is the corona vaccine?

  Jan 20, 21 11:43 AM

  How safe is the corona vaccine?

  Read More

 17. Nose Piercing Near Me - Finding the right Shop!

  Jan 19, 21 01:31 AM

  Nose Piercing Near Me - What you need to know first to find the right Shop!

  Read More

 18. Double hoop nose ring

  Jan 15, 21 08:30 AM

  Double hoop nose ring in pictures!

  Read More

 19. Symptoms of coronavirus - Stay Informed Stay Safe & Stay Home!

  Jan 15, 21 07:58 AM

  Symptoms of coronavirus do not always shows! But, it is possible to transmit COVID-19 before you start showing symptoms or without ever developing symptoms.

  Read More

 20. How long does coronavirus last - Stay Informed!

  Jan 15, 21 07:54 AM

  How long does coronavirus last? Covid-19’s duration varies widely depending on severity, but now we know the rough range.

  Read More

 21. Covid 19 in USA map

  Jan 15, 21 07:46 AM

  Covid 19 in USA map, get the latest update and daily new confirmed COVID-19 cases in USA.

  Read More

 22. How many days are you contagious with corona?

  Jan 15, 21 07:41 AM

  How many days are you contagious with corona?

  Read More

 23. Covid 19 World Map Count - Get the Daily Updates

  Jan 15, 21 07:38 AM

  Covid 19 World Map Count - Get the Daily Updates

  Read More

 24. South African covid strain - Stay Informed

  Jan 15, 21 07:30 AM

  South African covid strain The 501.V2 variant, also known as 501.V2, 20C/501Y.V2 or B.1.351 lineage, is a variant of SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19.

  Read More

 25. Is corona vaccine safe?

  Jan 15, 21 07:26 AM

  Is corona vaccine safe?

  Read More

 26. Coronavirus vaccine update - There are more than 100 vaccines!

  Jan 15, 21 07:20 AM

  Coronavirus vaccine update - Did you know that there are more than 100 vaccines? Currently in various trial phases and some reaching the pre-approval stage!

  Read More

 27. Fake Nose Ring for occasional Adventures!

  Jan 14, 21 08:16 PM

  Fake nose ring if you're feeling rather adventurous!

  Read More

 28. What stores sell nose rings

  Jan 14, 21 01:12 AM

  What stores sell nose rings get the best price and offers for you nose ring jewelry purchase!

  Read More

 29. Nose rings near me - Get the best deals!

  Jan 13, 21 08:06 PM

  Nose rings near me - Get the best deals with our Nose Ring Search Engine!

  Read More

 30. Nose Rings Latest Trends for 2020-2021 - The Most Searched on Internet

  Jan 13, 21 04:06 AM

  Nose Rings Latest Trends for 2020-2021 - The Most Searched on Internet

  Read More

 31. Where to get nose rings - Search for the Best!

  Jan 12, 21 06:40 AM

  Where to get nose rings - Use our custom made Nose Ring Search Engine!

  Read More

 32. how to change nose ring

  Jan 12, 21 04:34 AM

  I found this site explaining step by step on how to change our nose rings. so if you are looking for a way to change visit this site https://www.wikihow.com/Change-a-Nose-Piercin

  Read More

 33. nose ring on both sides

  Jan 12, 21 04:33 AM

  Here is my picture with nose ring on both sides

  Read More

 34. cool nose rings for guys

  Jan 12, 21 01:31 AM

  Which type is cool nose rings for guys? Can you suggest some with pictures. Thank you

  Read More

 35. nose ring on big nose

  Jan 12, 21 12:26 AM

  Is getting a nose piercing for big nose a bad choice?

  Read More

 36. different kinds of nose ring

  Jan 12, 21 12:17 AM

  I did some online search for all types of nose jewellery Nose stud/nose bone Nose hoop Circular barbell Nostril screw L-shaped nose pin or fishtail Captive

  Read More

 37. different kinds of nose rings

  Jan 12, 21 12:15 AM

  I did some online search for all types of nose jewelry Nose stud nose bone L-shaped nose pin Nose ring hoop Circular barbell Nostril screw Captive bead

  Read More

 38. where to get nose rings

  Jan 11, 21 11:48 PM

  where to get nose rings in NY? Hi just move to NY and wonder if you could recommend any professional piercing shops around here. Give me a few options

  Read More

 39. stores that sell nose rings

  Jan 11, 21 11:47 PM

  Hi there can you send me your stores that sell nose rings near my place in Michigan? something for the most modest of budgets, least expensive nose rings

  Read More

 40. nose ring sinking into my nose

  Jan 11, 21 11:46 PM

  I got my nose pierced 3 days ago. It was completely okay until today i realised the stud is flat on my nose whereas it was pointy. And now only the surface

  Read More

 41. Trending questions about coronavirus Covid 19

  Jan 10, 21 12:04 PM

  Trending questions about coronavirus Covid 19 - See what the world asking?

  Read More

 42. Clear nose rings near me

  Jan 09, 21 09:49 PM

  Clear nose rings near me Places to buy nose rings at your local area or online stores offering best deals. Use our tailor-made Search Engine to find out all the promotions available near you.

  Read More

 43. Places to buy nose rings - Best Online Deals!

  Jan 09, 21 09:21 PM

  Places to buy nose rings at your local area or online stores offering best deals. Use our tailor made Search Engine to find out all the promotions available near you.

  Read More

 44. Where to buy nose rings?

  Jan 09, 21 06:34 AM

  Where to buy nose rings things you should know before getting your Nose Ring!

  Read More

 45. Daily new confirmed COVID-19 cases Live Data Update

  Jan 08, 21 05:28 AM

  Daily new confirmed COVID-19 cases live data update.

  Read More

 46. Differences Covid-19 vs Influenza.

  Jan 07, 21 06:56 AM

  Differences Covid-19 vs Influenza. Some of the symptoms of flu and COVID-19 are similar, making it hard to tell the difference between them based on symptoms alone. Diagnostic testing can help determi…

  Read More

 47. Coronavirus - Stay Informed

  Jan 07, 21 05:35 AM

  Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus.

  Read More

 48. Covid 19 Vaccine - Stay Informed with the latest Development!

  Jan 06, 21 08:04 AM

  Ccovid 19 Vaccine. Did you know that here are currently more than 50 COVID-19 vaccine candidates in trials?

  Read More

 49. Michigan Coronavirus _ Stay Informed and Stay Safe!

  Jan 06, 21 03:51 AM

  Michigan Coronavirus, all that you need to know about Coronavirus!

  Read More

 50. Coronavirus California - Stay Informed & Stay Safe

  Jan 06, 21 12:25 AM

  coronavirus california

  Read More

 51. Florida coronavirus - Stay Informed!

  Jan 04, 21 01:32 PM

  Florida coronavirus, stay informed with the latest news on COVID-19 released by the Florida Department of Health.

  Read More

 52. Latest updates on Covid 19 in Thailand

  Jan 03, 21 03:05 PM

  Latest updates on Covid 19 in Thailand. Get daily updates, number of cases, Covid Trail and timeline near your areas.

  Read More

 53. What is the coronavirus vaccine - Stay Informed

  Jan 03, 21 02:54 PM

  What is the coronavirus vaccine? Stay Informed

  Read More

 54. Coronavirus Vaccine - All you need to know!

  Jan 02, 21 08:43 PM

  Coronavirus vaccine, there are currently more than 50 COVID-19 vaccine candidates in trials.

  Read More

 55. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public

  Jan 02, 21 01:18 PM

  Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public

  Read More

 56. Coronavirus Covid 19 Questions and Answers

  Jan 02, 21 12:39 PM

  Coronavirus Covid 19 Questions and Answers

  Read More


Join Us at Facebook!

穿越时空看鼻环发展史

鼻部穿刺史概要。

鼻部穿刺可能会遇到的问题和对策

穿鼻环前后多了解一些有关于穿鼻环的常见问题是对你有利无弊的。 

鼻部穿刺护理法-千万不要搞错 

你需要了解所有必要的护理知识,其实你会发现有很多人都搞错了。

鼻部穿刺感染的治疗法 

鼻部穿刺感染的治疗法--预防就是最好的疗法,但是,如果你已经被感染了,该怎么办?

鼻部穿刺愈合小贴士 

一些有用的愈合妙招,有助于你的新鼻洞尽快完全康复。

Perforacion de la nariz - ¡Cómo convencer a tus padres!

Conseguir su primera perforacion de la nariz es duro, ¡especialmente cuando se necesita obtener su aprobación de sus padres! Tanto si uno está en la escuela secundaria o casada con hijos, la aprobación de los padres acerca de las cosas significa mucho para ellos.

Problemas del Piercing de Nariz

Puede ser de gran ayuda el saber más sobre los problemas del piercing de nariz antes o después de hacerse un piercing.

Piercing de Nariz FAQ Para Todas Sus Preguntas

Nuestras preguntas frecuentes sobre el piercing de nariz le ayudaran a encontrar una respuesta a las preguntas más comunes y acuciantes. ¿No encuentra lo que busca? Pregunte aquí.

Cuidados del Piercing Nariz – No Se Equivoque

¡Todas los detalles esenciales referentes al piercing de nariz que necesita saber! ¡Se sorprendería al saber cuántas personas todavía lo hacen incorrectamente!

Curación del Piercing Nariz

Unos cuántos consejos que le ayudarán a reducir el tiempo que tarda el piercing de nariz en curarse completamente.

Infección del Piercing de Nariz

Tratando su infección del piercing de nariz – la prevención es el mejor tratamiento, pero ¿qué debe hacer si ya tiene la infección?

Piercing del Tabique Nasal - Lo que usted debe saber

El Piercing del Tabique Nasal – La mayoría piensan que los piercings del tabique son un poco más atrevidos que simplemente una gema adornando el ala de la nariz. Algunas cosas a tener en cuenta.

Historia del Piercing Nariz a través de los tiempos

Un repaso a la historia del piercing de nariz

鼻ピアスショッピング 

エキゾチックで珍しいノーズリングをご提供しております。 インド特有のデザインを施したクオリティのある22Kゴールドは西欧のマーケットではお探しいただけない品々でございます。

鼻ピアスの写真

ノーズピアスの治療方法 ノーズピアスはあなたのお顔を引き立てる素敵な方法です。ピアスをつける場所とジュエリーを選んだら、次のステップであるピアスの傷が早く癒えて出来るだけ順調に回復する正しいケアのテクニックへと進みます。ピアスの施術をした直後から正しいケアを始めていただけるように学んでいきましょう。 

鼻ピアス・問題と解決方法 超一流の専門医に施術をお願いをしたとしても、ノーズピアスの問題が起こる可能性があります。症状を事前に理解して賢く学んでおきましょう。

ノーズピアス 受け継がれる歴史 ノーズピアスの歴史をもっと知りたいですよね?最古のノーズピアス、そしてインド最古のサンスクリット語の聖典「ヴェーダ」にも登場する男性・女性が使用するノーズリングについてお話をします。

ノーズピアスのケアとあなた ノーズピアスのケアについて更に学んでゆきましょう。ノーズピアスをする決意が固まった今、ピアスの傷を完治させる為に出来る限り最高のケアをご案内いたします。

鼻ピアスの感染症 新たに施術したばかりの鼻ピアスの感染が心配になるのと同時に新しいエキゾチックなアートに不慣れな状況ですよね。

दुल्हन की खूबसूरती पर चार-चांद लगाएंगे ये नथ के डिजाइन

மூக்குத்தி

Attractive stranger with a butterfly tattoo. Nose Ring Nose Ring New nose ring!!! nose ring Nose Ring Untitled Nose Ring Nose Ring nose ring Nose Ring Nose Ring My new nose ring is a man symbol ... I mistook it for a woman one ...

All About Our Thailand Jewelry Store

We are supplier of Thailand Jewelry products such as gold & silver jewellery Rings, earrings, toe rings, nose rings, bangles, bracelets, gemstone fancy rings, anklets, pill boxes, silver chains, sterling silver necklace, pendant, locket, 925 sterling silver  prayer boxes, sterling silver jewelry with cubic zirconia diamond, synthetic, natural precious stone (diamond, ruby, sapphire, etc) and semi-precious gemstone, tungsten rings, stainless steel Jewelry, fashion silver watches, body piercings Jewelry, silver Jewelry boxes, cuff links, finding, choker, set Jewelry, crystal Jewelry  and jewelry accessories from Thailand.

We are manufacturer and supplier of all types of fancy Thailand jewelry at most competitive price and you can easily buy in our online MI jewels web store.  We offer hundreds of exclusive contemporary silver jewelry models and designs at wholesale discount price to our retail buyer.

Our Jewelry factory in Bangkok, Thailand and China produce high quality jewelry and offer widest variety of stylish solid gold silver jewelry of many modern unique designs for our customer taste.  We guarantee 100% satisfaction to your purchase in our online jewelry store and we ship all over the world.

thai silver jewelry
diamond in Thailand
silver jewelry in Bangkok Thailand
natural precious gem stones in Bangkok Thailand

MC Yellow 9K Gold Segment Hoop Nose Ring  9K Gold Segment 

Body Part :Nose Material:9K Solid Gold Thickness: 22G=0.6mm Diameter : 8mm -10mm - 12mm

The 9K Gold Segment Hoop Nose Ring is a simple style statement to rock the world with your effortless charm! Crafted out of 9K Solid Gold, this segment ring can be a great accessory to complement your facial contours with. It is offered to you in a standard thickness: 22 G.

Size

Subscribe to our YouTube Nose Piercing Channel! Like & Share!
Important Covid-19 Links

This Coronavirus pages are intended solely to inform our clients and online visitors about coronavirus/COvid-19. All facts are from reliable sources like WHO, CDC and respective Government Health Agencies. Readers can either read through the facts which we summarized in this page or go direct to source through the link listed at the bottom of each page.

References:

1. WHO Coronavirus disease (COVID-19) pandemic

2. CDC Centers for Disease and Prevention Control

3. Canada Coronavirus disease (COVID-19)

4. Health.com

5. Harvard Health Publishing Harvard Medical School

6. Google Covid-19

7. Wikipedia COVID-19 pandemic 

Supply Chain

1) Nitrile Powder-Free Examination Gloves

2) Medical Gloves

3) Blue Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 

4) Disposable Latex Gloves


Stay aware of the latest COVID-19 information by regularly checking updates from WHO and your national and local public health authorities.